Pourquoi tout le monde fait

Moppo Tomita


Pourquoi tout le monde fait
La sieste ?
Lune d’automne.